Brev til Ordføreren – med svar

På verdens miljøverndag krever Rakkestad Venstre miljøsvar fra
ordfører John Thune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På verdens miljøverndag krever Rakkestad Venstre miljøsvar fra ordfører John Thune.

Klimautfordringene gjør at vi må ta globalt ansvar også lokalt. Beregninger viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune. Rakkestad kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak, gjennom en egen klimaplan.
– Målet er at Rakkestad gjennom lokale tiltak skal bidra til de nasjonale klimamålsettinger, sier Jan Tore Gjøby i Rakkestad Venstre.

Rakkestad kommune kan som en stor innkjøper av varer og tjenester være en pådriver for å skape et mer klimavennlig innkjøpsmønster i Østfold. Ved alltid å etterspørre de mest klimavennlige løsningene, kan kommunen stimulere til et større lokalt tilbud som også gir næringsliv og innbyggere en større mulighet til å redusere sine klimagassutslipp gjennom bevisst forbruk. – Venstre vil sørge for at offentlig sektor går foran og bruker sin markedsposisjon ved innkjøp, sier Jan Tore Gjøby i Rakkestad Venstre.

Rakkestad Venstre sender på verdens miljøverndag et brev til ordfører John Thune for å finne ut om kommunen har planer om å bruke sin markedsmakt til å legge til rette for flere klimavennlige løsninger. Løsninger som også vanlige folk kan benytte seg av og bidra til et nedre miljø for alle.

Brevet er gjengitt her:

Ordfører John Thune
Rakkestad kommune

Kommunen må bruke sin markedsmakt
Når FNs klimapanel nå har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport, er det ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Beregninger viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte fylkeskommune og kommune. Rakkestad kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak, gjennom en egen klimaplan.

Rakkestad kommune kan som en stor innkjøper av varer og tjenester være en pådriver for å skape et mer klimavennlig innkjøpsmønster i Rakkestad. Ved alltid å etterspørre de mest klimavennlige løsningene, kan kommunen stimulere til et større lokalt tilbud som også gir næringsliv og innbyggere en større mulighet til å redusere sine klimagassutslipp gjennom bevisst forbruk.

Noen måter kommunen kan ta et miljøvennlig innkjøpsansvar på, er ved å kjøpe miljøbiler og miljødrivstoff, ved å sørge for at alle nye bygg som kommunen oppfører blir svanemerkede og oppvarmes med stedbunden termisk energi som jord-/fjernvarme, ved å kjøpe økologisk mat i kantiner og institusjoner, og ved å kjøpe miljøpapir, miljøvennlige hygieneprodukter, og andre miljøprodukter i daglig drift.

Det er et særlig behov for å øke tilgangen på klimavennlig biodrivstoff og miljøbiler. Transport utgjør en stor del av de norske klimautslippene, og biodrivstoff er et fornybart drivstoff som er med på å redusere klimautslippene fra bilparken. Venstre ønsker derfor at stat, fylke og kommune går foran og bruker sin markedsposisjon som innkjøper og kun handler drivstoff fra forhandlere som kan tilby biodrivstoff til innbyggerne lokalt.

Rakkestad kommune har her betydelig markedsmakt som stor innkjøper av ulike transportløsninger. Med 5 % biodiesel innblandet i vanlig diesel, får vi 5 % miljøsparing. Alle biler kan gå på diesel som har 5 % biodiesel innblandet. For dette drivstoffet kan bensinstasjonene bruke vanlige pumper og prisen er den samme.

Menneskeskapte klimaendringer er en så stor utfordring at alle må være med å ta et løft — rikspolitikere, lokalpolitikere, næringslivet og borgere. Derfor må også Rakkestad kommune ta i bruk de virkemidlene den har tilgjengelig for å stoppe klimaendringene.

Med bakgrunn i dette ønsker Rakkestad Venstre svar på følgende spørsmål:
1. Vil ordføreren ta et initiativ til en egen klimaplan for Rakkestad kommune?
2. Vil ordføreren ta et initiativ til at Rakkestad kommune skal vurdere å velge den mest klimavennlige løsningen, over alt hvor dette er mulig, i sine innkjøp av varer og tjenester for å stimulere markedet til å levere mer klimavennlige løsninger?
3. Vil ordføreren ta et initiativ til at kommunen skal velge stedbunden termisk energi ved alle framtidige nybygg?
4. Vil ordføreren ta et initiativ til at Rakkestad kommune så fort som mulig, og senest ved neste innkjøp av transporttjenester, kreve bruk av miljødrivstoff og kun handle drivstoff fra forhandlere som kan levere biodrivstoff til innbyggerne lokalt?

Jan Tore Gjøby (s)
Leder i Rakkestad Venstre


Her finner du svaret fra ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**