Referat fra programmøtet i Meløy Venstre

Den 4. juni var det 5 stykker som møtte på Glomfjord skole for å arbeide med Meløy Venstres program. Dette vil bli lagt ut på vår nettside når det er endelig ferdigstilt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tidspunkt : 4. juni 2007 kl 18:00
Sted :Glomfjord Skole
Tilstede: Wenche Nordem, Mari Ann Bjørkli, Bjørn Sleipnes, Harald Wolden, Stein Roger Hagen.

Sak 20.07 Valgprogram 2007.

Programmarbeid

Foto: Mari Ann Bjørkli

Innspill og utkast til valgprogram ble drøftet og utarbeidet.
Stein Roger Hagen finpusser utkastet og har ansvar for det endelige produkt og produksjon av programmet. Mari Ann tar i den forbindelse kontakt med lokale leverandører av trykkeritjenester.

Bjørn (ref)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**