Verdens miljøverndag 35 år — virkelig tid for handling!

Tirsdag 5. juni markeres at det er 35 år siden den første utgave av Verdens Miljøverndag i regi av FN så dagens lys. Datoen ble valgt fordi det var på denne dagen at den første FN konferansen om miljø ble åpnet i 1972. Dagen ble stiftet for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dagen har blitt markert verden rundt i alle årene siden og i år er det Norge og Tromsø som har blitt tildelt hovedarrangementet med temaet: Is som smelter — et hett tema?

Et tema som i høyeste grad bør oppta oss alle.

Miljodag 2007

Foto: UNEP

Vi vet at isen reflekterer solens stråler og på den måten er med på å gi oss alle en mest mulig stabil temperatur på vår klode. I dag ser vi at isbreer smelter og snødekte områder minker både i Norge og ellers ute i verden. Målinger viser bl.a. at i temperaturen i de arktiske strøk stiger med dobbel hastighet sammenlignet med øvrige verdensdeler. Konsekvensene av denne is smeltingen endrer radikalt livsvilkårene for alle levende skapninger både i arktiske strøk og på sikt for hele vår klode.

Hva denne nedsmeltingen kan føre til kan vi bare ane dimensjonene av. Mest utsatt er selvsagt den delen av jordens befolkning som bor i deltaområder og lavtliggende øysamfunn. Veldig ofte er det de fattigste som rammes først og hardest med den følge at antall klimaflyktninger kan anta store grupper og også rasere hele eller store deler av mindre samfunn.

Vi som bor i Norge bør så absolutt bidra i kampen mot den globale oppvarmingen. Visstnok er vi ikke en av de store nasjonene i verden, men som en av de rikeste med et kjempestort forbruk og salg av fossil energi (som olje og gass) bør vi ikke være navlebeskuende, men være villige til å bidra fra grasrot til regjering. Det handler om å få til en helt nødvendig, om enn aldri så vond, holdningsendring hos den enkelte både i Norge og utenfor vår egne grenser.

Venstres klimakampanje. Logo.

Vi kan ikke lene oss tilbake å si at dette angår alle andre. Vi er faktisk alle innbyggere av den samme kloden og egoisme er ett ord som bør være ikke-eksiterende i en klimaløsning.
Vi vet også at dersom tiltak og initiativ settes i gang nå, vil vi kunne forhindre en av de verste katastrofer på vår klode som i tilegg er satt i regi av oss selv. Nettopp det at vi kan foreta oss noe for å forhindre dette, bør være mer enn oppmuntrende for regjeringer verden over!

Et sted må vi begynne. La derfor 5. juni 2007 bli et vendepunkt i din hverdag og en dag til ettertanke for hvordan du opptrer med hensyn til miljøet, og hva du selv med en liten innsats kan bidra med for å få til en helt nødvendig reduksjon i miljøutslippene.

Dagen som ble valgt av FN for 35 år siden er i dag mer aktuell enn den var ved fødselen i 1972! God Miljøverndag!

Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**