Tenke globalt, handle lokalt

Fremskrittspartiet har kastet seg på i klimadebatten ved å avfeie lokale tiltak som "dråper i havet". Himanshu Gulati i Skedsmo FrP mener at klimaproblemet må løses i Kina, for det er der problemene er verst. Venstre er enig i at det er viktig at å legge press på Kina til å ta klimaproblemet på alvor. Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Hvis ikke verdens rikeste land går i forkant med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, bytter ut forurensende oljefyring med miljøvennlige alternativer som fjernvarme og jordvarme, og begynner å kjøre på biodrivstoff istedenfor forurensende bensin — hvordan kan vi da kreve at andre, som er dårligere stilt enn oss, skal gjøre det samme?

Kampen mot global oppvarming angår oss alle, enten vi bor i Norge eller i Kina, i Skedsmo eller i Beijing. For verden som helhet vil det være et mye større bidrag om Beijing reduserer sine utslipp med 50% innen 2020, enn om Skedsmo gjør det. Men vi kan ikke kreve av andre, det vi ikke krever av oss selv. Derfor har Venstre som mål å redusere utslippene i Skedsmo med 50% innen 2020.

I global målestokk, er det et lite bidrag. Men til slutt er det summen av alle enkeltbidrag som teller. Det er på tide å hente fram 80-tallets store slagord: "Tenke globalt, handle lokalt".

Link:
Mer klima per krone
(Skedsmo FrP)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**