370.000 kroner til Kunstnerdalen Kulturmuseum, Sigdal

Varaordfører Runolv Stegane (V) fikk torsdag kveld formannskapet i Sigdal med på å bevilge kr. 370.000 til Kunstnerdalen Kulturmuseum, avd. Sigdal (Sigdal og Eggedal Museum)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interpellasjonen i kommunestyret 24. mai gir resultater
Formannskapet i Sigdal bevilget i går kveld, etter forslag fra varaordfører Runolv Stegane, Venstre kr. 370.000 til Kunstnerdalen kulturmuseum, avd. Sigdal. Pengene fordeles mellom 260.000 kroner til restarbeid på Sigdals tusenårsprosjekt; oppsetting av Plassanebygningen og 110.000 kroner til generelt vedlikehold og tilstandsrapport fra riksantikvaren.

Store råteskader
Runolv Stegane slo alarm om store råteskader på flere freda bygninger gjennom en interpellasjon i kommunestyret 24.mai. Han bad om at det snarest mulig måtte tas opp sak for å belyse situasjon ved museet i Prestfoss. Stegane menta at særlig den kjente Eikjebygningen hadde store råteskader. I tillegg tok han opp at Sigdal tusenårsprosjket, oppsetting av Plassanebygningen, fortsatt ikke var fullfinansiert åtte år etter vedtak.

Riksantikvaren lager tilstandsrapport
På bakgrunn av interpellasjonen fra Runolv Stegane, skal riksantikvaren nå utarbeide en tilstandsrapport om skadene og komme med forslag til tiltak. Rapporten vil bli tatt opp ved budsjettbehandling for 2008.

Regner med at kommunestyret følger opp

-Det var svært positivt å få gjennomslag i formannskapet. Nå regner jeg med at kommunestyret følger opp, også i forhold til å bevilge helt nødvendige midler til reparasjon av til dels omfattende råteskader på flere av de freda bygningene. Jeg forventer også at fylkeskommunen vil bidra med penger for å redde en viktig del av kulturarven, sier Runolv Stegane.

Les interpellasjonen fra 24. mai
Les om ordførerens svar/kommmunestyrets reaksjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**