Til innhold
f.v.: Rune Nikolaisen, Hilde Roland, Runolv Stegane, Heidi Hübner og Ole Arne Breivik, Foto: Marit Svarverud

Se framover med Venstre.

Sigdal og Eggedal Venstres

Velkommen til Sigdal og Eggedal Venstres nettsider!

Venstre setter folk først. Innbyggerne i Sigdal er ikke spurt om hva de mener om eiendomsskatt. Venstre foreslår derfor å holde folkeavstemming.

Eiendomsskatt er helt unødvendig for å gi innbyggerne gode tilbud og trygghet innen eldreomsorg og skole. Venstre satser offensivt og har tro på en positiv utvikling for Sigdal uten å belaste folk flest, hytteeierne og næringslivet med en straffeskatt.

Les vårt program for perioden 2015-2019.

Våre hovedsaker

 • Gode velferdstjenester uten eiendomsskatt

  Kommunestyret har, helt unødvendig, vedtatt å innføre eiendomsskatt for næringslivet, hus og hytter i hele kommunen. Venstre har konsekvent stemt mot dette. Venstres årlige budsjettforslag viser at det kan gis minst samme tjenester innen oppvekst og helse som i dag uten å innføre eiendomsskatt.

 • Kommunen skal være et serviceorgan for bygdas befolkning

  Venstres representanter garanterer å lytte til innspill vi får fra innbyggerne, og vi vil ta opp aktuelle saker og spørsmål til debatt. I store og viktige saker bør det holdes folkemøter, og vi må ta i bruk muligheten for folkeavstemming.

 • Et framtidsretta og offensivt Sigdal

  Skal Sigdal ha mulighet til å overleve som egen kommune i framtida, må kommunen trekke til seg langt flere innbyggere. Vi må ta vare på eksisterende arbeidsplasser og jobbe for å skaffe flere arbeidsplasser og gode boligtilbud og samtidig profilere Sigdal som en gunstig pendlerkommune.

 • Alle innbyggere skal kjenne seg trygge på å få hjelp og omsorg når det er nødvendig.

  Venstre vil opprettholde hjemmehjelp og hjemmesykepleie på minst like godt nivå som i dag. Sigdal har en god eldreomsorg, men den kan bli bedre. Alle som ønsker plass på institusjon eller i bofellesskap, bør få det. De som vil bo hjemme, skal ha god hjelp og daglig tilsyn.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk