Uttalelse fra Venstres landsstyre: Fjern arbeidsgiveravgiften for lærlinger

Venstres landsstyre krever at regjeringen fjerner arbeidsgiveravgiften for lærlinger, slik at det blir mer lønnsomt for offentlige og private arbeidsgivere å gi elever i den videregående skolen en lærlingplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre mener det er meningsløst å skattlegge lærlingplasser, all den tid dette er en viktig del av den videregående opplæringen for mange elever. Ved skolestart høsten 2006 sto over 8000 elever i den videregående skolen uten lærlingplass, noe som tyder på at dagens lærlingpolitikk ikke er god nok.

De siste årene har stadig flere elever valgt yrkesfaglig utdanning. Denne tendensen gjør at mangelen på lærlingplasser vil bli enda mer prekær i årene som kommer. Yrkesfag har lenge blitt neglisjert i debatten om videregående opplæring. Norge vil trenge yrkesfaglig kompetanse også i fremtiden, og Venstre mener det er nødvendig å ta denne problematikken på alvor.

I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2007, har Venstre foreslått en halvering av arbeidsgiveravgiften for lærlinger fra 1.juli 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**