Med plenklipping på programmet

Plenklipping, stell av parker og offentlige uteområder og samarbeid mellom kommunen og velforeninger var noe av det som stod på programmet da Haugesund Venstres toppkandidater, May Britt Vihovde og Tore Nilsen besøkte Park og friluftsseksjonen i Haugesund kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vår

Foto: Franziska Wika

De to venstrerepresentantene fikk en grundig innføring i de mange ulike arbeidsoppgaene som sorterer under denne seksjonen. For et miljøparti var det særlig interessant å få et innblikk i hvordan arbeidet med å holde byen vår ren ble organisert.

Park og friluftsseksjonen har omfattende oppgaver knyttet til stell og vedlikehold av det offentlige rommet. De er ansvarlig for alle parkanlegg og uteområder i kommunal eie. I tillegg utfører de arbeid for bl.a. Statens Vegvesen knyttet til de store veganleggene i kommunen.

Seksjonen har også et godt samarbeid med velforeningene i kommunen og står bak flere støtte- og samarbeidsordninger der borgerne gjennom velforeningene kan bidra til å forbedre og ta vare på uteområdene i nærmiljøet.

— Haugesund skal bli en ren by, sier May Britt Vihovde. — Da er det viktig at vi har en Park og friluftseksjon som kan bidra til dette. Det er også viktig at vi skiller mellom det som er kommunens oppgaver og det som er andres oppgave. Park og friluftseksjonen spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å ivareta grøntarealene i Haugesund. Vi må sikre at seksjonen har dyktige medarbeidere og gode økonomiske rammer for å gjøre denne jobben.

Seksjonsansvarlig, Torgeir Haugen poengterte at grøntområdene i byen er viktige for byens innbyggere. Slike områder er med på å skape liv rundt oss og bidrar til å gi oss bedre bomiljøer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**