Rå populisme fra Brustad

– Helseministeren viser med all tydelighet at hun har liten kunnskap om helsevesenet. Brustad ba helseforetakene i en pressemelding 8. juni om å vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer. Alle med litt kjennskap til bedrifter generelt og helsevesenet spesielt, vet jo at planleggingen av sommerferien har startet for lenge siden, forklarer tidligere sykehusdirektør og helsepolitisk talsmann i Venstre, Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det har vakt oppsikt og bekymring når sykehus, bl.a. i Lærdal, stenger fødeavdelingene på grunn av ferieavvikling. Dette fikk Brustad til å å sende en pressemelding, der hun ber helseforetakene vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Vanskelig å ta Brustad alvorlig
– Det får en til å undre seg. Kommuniserer helseministeren med sykehusene via pressemeldinger, spør Ludvigsen og fortsetter. – Ferien er i realiteten allerede begynt, og ferieaviklingen er jo planlagt. Hadde statsråden ment alvor med sitt budskap måtte hun jo påpekt dette tidligere i vår.

Manglende troverdighet
Signalene fra Brustad har skapt optimisme særlig ved de relativt små fødeinstitusjonene i distriktene. Men til tross for ministerens klare budskap, opprettholder bl.a. Helse Førde sitt sommerstengingsvedtak av fødestuen i Lærdal. Dette har fått Ludvigsen til å sende brev til helseministeren.

– Er statsråden bekvem med at Helse Førde ikke vil endre tidligere vedtak om sommerstenging av den forsterkede fødestuen i Lærdal, og at det ansvarlige helseforetaket neglisjerer de klare føringene om sommeråpne fødeinstitusjoner som statsråden har gitt, skriver han.

Brustad har startet valgkampen
– Poenget er ikke å kritisere helseforetakene som driver langsiktig planlegging, men statsråden for å gi signaler uforsvarlig sent. Det er lett å se at valgkampen har begynt, påpeker Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**