Samarbeid gjør regionen sterk

Venstres Tore Malmei kunne stolt undertegne samarbeidserklæringen som kan bety et løft for Bjerkreim i en sterk Dalane-region. Venstres sentrale tillitsvalgte var samlet til historisk møte på Sogdalstrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Toppkandidat Tore Malmei var svært optimistisk i forhold til valget. – Vi stiller fordi vi vil noe, og vi er klare til å gjøre en jobb for folk i Bjerkreim.
Toppkandidatene i de fire kommunene; Tore Malmei, Bjerkreim, Tor-Inge Rake, Eigersund, Borgny Eik, Lund og Sigvart Helgason, Sokndal, undertegnet under møtet en samarbeidserklæring der det listes en rekke felles målsettinger for Venstrepolitikken i kommunene.

Sogndalstranderklæringen undertegnes

Foto: Øyvind Misje

Venstrelagene skal arbeide for en felles klimaplan for Dalane, som legger opp til reduksjon av klimagassutslippene på 30 prosent innen 2020.
De skal sikre at det gis tilpasset fjernundervisning primært fra Universitet i Stavanger på områder hvor det er behov for fagutdanning i regionen.
Venstrelagene skal arbeide for økt prioritering av Dalane i transportpolitikken. De vil sikre togtilbud til og fra Egersund hver halve time, forbedret jernbanetrase gjennom Drangsdalen, opprustning av E 39 gjennom regionen, opprustning av veiforbindelsen mellom Sokndal og Lund, ny bruforbindelse til Eigerøy og opprettholdelse av busstilbudet mellom Dalane og Nord Jæren. De framhever at busstilbudet Sokndal – Egersund – Bjerkreim – Stavanger er av stor betydning for regionen.
Venstrelagene lover å jobbe for et godt og framtidsrettet videregående skoletilbud i regionen.
Venstrelagene sier videre at Dalane skal være en attraktiv region for arbeidskraft og næring.
I erklæringen legges det også fram forslag om at regionen skal ha et årlig felles kommunestyremøte for å diskutere regionale utfordringer, der alle kommunestyrerepresentanter deltar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**