Til innhold
Foto: Bjerkreim Venstre

Ta vare på naturen

Bjerkreim

Venstre i Bjerkreim har som mål at kommunen vår skal vera ein god å trygg kommune å bu i, å vaksa opp i og å bli gammal i.

Venstre er og skal vera det leiande miljøpartiet som arbeidar for ein ny og framtidsretta miljøpolitikk. Naturen skal ikkje utnyttast kortsiktig, men vere berekraftig for alle delar av verda og for komande generasjonar. Derfor kjem klima og miljø først.

Venstre er det liberale partiet i Noreg. I Bjerkreim har me ein representant, Tore Malmei, i kommunestyret. Har du innspel, ønskjer å delta på gruppemøte eller vera med i Venstre, ta kontakt.

Les gjerne vårt program her og ta kontakt viss du har spørsmål om politikken til Bjerkreim Venstre.