Våre forslag til endringer i økonomiplan

Ordførerkandidat for Høyre, Krf og Venstre, Tonje Løwer Gurholt fremmet 2 forslag til endringer i økonomiplan når den var til behandling i kommunestyret 19. juni. Begge forslagene fikk tilslutning fra kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Alle nye drifts- og investeringstiltak som ønskes i løpet av en fireårsperiode bør inn i økonomiplan for å ha ha best mulighet til å komme med i de årvise budsjettbehandlinger. Som ordførerkandidat til høstens valg, hadde jeg to slike saker. Det er opprusting av Siljan ungdomskole og et prøveår med gratis lunsj. Begge disse forslagene fikk jeg et enstemmig kommunestyre med på. Det er jeg veldig fornøyd med.

Forslagene lyder slik:

Nytt investeringstiltak:
Opprusting av Siljan Skole
3. millioner
År: 2011

Nytt driftstiltak:
Prøveår med gratis lunsj i ungdomsskolen
200.000,-
År:2010

Du kan lese hele møteprotokollen til kommunestyremøte HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**