10 punkt for en renere by

Håndtering av søppel er en viktig miljøsak, både fordi mange typer avfall representerer en miljøtrussel, men også fordi søppel i gatene våre gjør byen til et mindre trivelig sted å være. Venstre har derfor fremmet en interpellasjon i bystyret i Trondheim hvor vi foreslår følgende tiltak for å gjøre Trondheim til en renere by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Søppel i Høllen

Foto: Sogne I Dag

Tiltak:
– Det må bevilges nok penger til renhold og opprusting av bymiljøet, og samarbeidet mellom Trondheim Bydrift og Renholdsverket må bli bedre.

– Hyppigere tømming av søppeldunkene i Midtbyen, spesielt i helgene.

– Huseiere må i større grad ansvarliggjøres når det gjelder å holde området rundt eiendommene sine ryddige.

– Gratis levering av alt husholdningsavfall, flere returpunkt og økt åpningstid på Hegstadmoen.

– Det innføres lokal emballasjeavgift på take away-mat.

– Styrke ordningen med Grønt flagg til barnehager og skoler – det settes av midler til miljøtiltak som styrker bevisstheten.

– En stor opprydningskampanje hver vår – dugnadsarbeid med premiering.

– Positiv skilting av hvor søppel kan kastes.

– Oftere rengjøring av gatene.

– Benytte muligheten til å gi gebyr til de som forsøpler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**