Er Frp bare tilhenger av folkeavstemning der de er sikre på å få det resultatet de ønsker?

Så har endelig Frp tatt standpunkt i forhold til boplikten. Den skal bort! Før valget i 2003 var partiet erklærte tilhengere av boplikten. I løpet av perioden har de endret standpunkt, men forsøkt å holde dette hemmelig lenge. Det har gått så langt at de til og med ville gå bort fra sitt standpunkt om at boplikten skulle ut på folkeavstemning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Er Frp bare tilhenger av folkeavstemning der de er sikre på å få det resultatet de ønsker? Bruddet på prinsippet om folkeavstemning i viktige saker førte til en alvorlig uenighet innad i partiet, hvilket resulterte i at noen ble kastet ut og andre meldte seg ut. Bråket i Tjøme Frp var ingen smålig personkrangel, men en viktig uenighet om et avgjørende spørsmål for kommunen. Jeg har ingen problemer med å se at vi, i den ene fløyen, ble oppfattet som det som verre er når en leste det som sto i Tønsbergs Blad. Og det er synd, for saken var ikke slik den ble fremstilt der.

Flø, mot Herøy

Foto: Ellen Kvalsund

Den grunnleggende saken som utløste denne konflikten var nettopp det brennhete spørsmålet om boplikt. Vår fløy ville holde seg til Prinsipp- og handlingsprogrammet til Frp; at viktige spørsmål skal tas til folkeavstemning. Derfor ville vi, siden spørsmålet ble brakt opp, at tjømlingene skulle få være med å bestemme – selv om også vi i vår fløy var delte i synet på boplikten.

Jeg har aldri lagt skjul på at jeg er imot at boplikten skal oppheves. Jeg mener vi trenger boplikten på Tjøme for fortsatt å få de unge, som vil bo her, til å bli her.

Høyre har ved flere anledninger vist til at antall barn i førskolealder er redusert med 35 prosent siden år 2000, og dette skal visstnok boplikten ha skylden for. Boplikten skal altså være årsak til at unge i dag ikke tør, etter Høyres utsagn, å kjøpe eiendom på Tjøme – fordi de mener at boplikten holder igjen prisveksten på boliger i kommunen.

Når til og med Solvang nå straks runder 2 millioner kroner for et hus, hvem kan da si at boplikten har hemmet prisveksten? Nei, det er boligbyggeprogrammet som har ført til at unge ikke velger Tjøme. Nå når infrastrukturen bygges ut, kan det ikke være noe i veien for at boligbyggeprogrammet kan oppheves, i tillegg til at det må være mulig å bygge i LNF2-område. Om det kunne legges til rette for dette, så tror jeg enda flere vil velge Tjøme.

Et annet viktig poeng er at Tjøme kommune trenger å opprettholde skatteinngangen. Med boplikten, vil den kunne opprettholdes. Ved å oppheve boplikten, vil nok en del eiendommer bli solgt som feriebolig, og dermed går skatteinngangen ned. Tjøme ligger ikke lenger unna Oslo enn at folk mer enn gjerne vil ha et feriested her, og det er bra, men vi har ikke råd til å redusere skatteinngangen. Hvordan skal det da gå med utbygging av infrastrukturen, barnehagene, skolene og velferdsordningene i kommunen?

Jeg mener vi fortsatt trenger boplikt på Tjøme. Men jeg mener også at konsesjonsloven må tilpasses tiden vi lever i. Det er stor forskjell på den økonomiske situasjonen nå og på slutten av 70-tallet. Pensjonistene er “yngre” og friskere i dag enn før. De reiser mer, mange holder til i varmere strøk om vinteren, og dette bør de få fortsette med. Bare de betaler skatten sin til Tjøme. Jeg kan vanskelig se at ikke Arbeiderpartiet og Tjømelista skulle være enig i dette. Så la oss også jobbe for at den blir tilpasset tiden vi lever i.

Hvasser skole er et annet spørsmål der Frp tier om sine upopulære standpunkter. Siden midten av 1900-tallet har lokalbefolkningen med regelmessige mellomrom kjempet for å beholde skolen. Gjennom hele 60- og 70-tallet klarte lokalbefolkningen å stå imot Arbeiderpartiets sentraliseringskåthet. Selv om kostnaden ved å ha skole på Hvasser er høy, trenger vi den for å få unge til å bosette seg der ute. I neste periode vil skolen bli lagt ned dersom Frp får nytt flertall. Kommende valg er ikke et stortingsvalg. Den som stemmer på Tjøme Frp i år vil få katta i sekken.

Vi trenger boplikten!

Rita Sundseth Eriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**