Bedre sosiale ordninger for gründere

En moderne og framtidsrettet næringspolitikk handler om å legge til rette for det nye næringslivet vi skal leve av i framtiden. Det handler om forenkling, om fleksibilitet — ikke minst for gründere og selvstendig næringsdrivende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

logo

Foto: meg

Vi vil sørge for at det blir like naturlig for kvinner som for menn å frigjøre seg fra en arbeidsgiver og starte for seg selv. Derfor må det lages gode sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende. Fordi vi er avhengig av de blir flere skal vi sikre morgendagens velferd.

Konkrete forslag fra Venstre:
Konkret har Venstre fremmet følgende forslag i 2006 og 2007: Selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, gis rett til:

a) 100 % dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)
b) 100 % dekning av svangerskapspenger (inntil 6 G)
c) 100 % dekning av fødsels- og adopsjonspenger (inntil 6 G)
d) 100 % dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)
e) 100 % dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)

Samtlige endringer bør gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende økes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**