Miljøpris til pilotprosjekt

Rissa Venstre har for første gang delt ut partiets miljøpris, og valget falt på Årnseth Bioenergi AS. Følgende artikkel sto på trykk i Fosna-Folket 26.06.07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Miljøpris: Brødrene Arne Olav og Tore Dybdahl har mottatt Rissa Venstres miljøpris. Her flankert av

Foto: Knut Inge Blix Furuseth

– Dette er et pilotprosjekt som mange vil høste lærdom av, og for oss er det viktig at noe blir gjort lokalt for å minske CO2-utslippene. Det er også viktig at dere satser på lokalt skogsvirke som brennstoff for anlegget, sa leder i Rissa Venstre Jan Sørås da han delte ut miljøprisen til brødrene Arne Olav og Tore Dybdahl som står bak Årnseth Bioenergi AS. Bioenergianlegget skal levere energi i form av varme til Rissa sykehjem, Åsly skole og Rissa videregående skole.

Energi: Arne Olav Dybdahl forsyner seg med kalorier som Rissa Venstre har spandert.

Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Oppstart til høsten
– Det er overraskende og artig at vi blir satt pris på en slik måte, sa Arne Olav og Tore Dybdahl da de mottok Venstres miljøpris for 2007.
Årnseth Bioenergi AS vil starte levering av varme til høsten, og da vil det være investert i alt fire og en halv million kroner pluss mva i anlegget.
– Ideen til dette fikk vi etter å ha lest en artikkel i Skogeieren, og planleggingen startet våren 2003. Vi har fått økonomisk støtte fra både Rissa Utvikling og Innovasjon Norge, og den støtten har vært avgjørende for at vi startet opp, sier brødrene.
Årnseth Bioenergi AS regner med å bruke mellom 1200 og 1500 fastkubikkmeter trevirke hvert år. I tillegg er det montert en oljekjel som back-up i de tilfellene den vedfyrte kjelen ikke greier å skaffe nok varme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**