Kåre Pettersen

Kåre Pettersen er Venstres gruppeleder i fylkestinget i Vestfold. Kåre er i tillegg med i fylkesutvalget og medlem av hovedutvalget for næring og samferdsel.
Kåre er medlem av styret i Vestfold Venstre hvor han også hadde vervet som nestleder i fire år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

I tillegg er Kåre med i lokalpolitikken i Stokke kommune, og er i denne perioden (2007-2011) leder av det faste utvalg for plansaker / hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk.

Til daglig arbeider Kåre med salg og administrasjon i konsulent- og programvarebedriften adEgo AS i Tønsberg. Kåre er utdannet økonom, er 55 år, samboer og bor på Vear.

Venstres sosialliberale grunntanke sammen med at partiet er uavhengig av ulike interesseorganisasjoner var noen av grunnene til at det nettopp ble Venstre. Politisk er Kåres hovedengasjement knyttet til næringspolitikk, samferdsel og skole. Dette betyr ikke at også andre områder i politikken ikke engasjerer. Tvert om!

Ulike korte valgkampvideoer med Kåre finner du på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**