Vil aktivisere ungdommen

Det er for lite fritidstilbud til ungdom mellom 16 og 20 år i Rissa mener Venstres Anne Jorid Gullbrekken. Denne notisen var på trykk i Fosna-Folket 29.06.07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I kommunestyret 7.juni fikk hun med seg KrF, Frp og Sp på å foreslå å sette av 60 000 kroner til aktivitetstilbud til denne aldersgruppa.

Forslag
Forslaget ble enstemmig vedtatt med et tillegg; forslagsstiller legger farm forslag til retningslinjer/plan for bruk av pengene.
– Bakgrunnen for forslaget er at det i dag er et mangelfullt fritidstilbud for denne aldergruppa. Mange av ungdommene slutter med aktiv idrett i denne alderen, sier Gullbrekken. Hun mener at skal vi beholde ungdommen i bygda må de tas på alvor og vi må bidra til at de har noe å holde på med som de finner meningsfullt. Flere ungdommer bor på hybel og et fritidstilbud vil bidra til økt trivsel.

Arbeidsgruppe
Ei uke etter vedtaket i kommunestyret, ble det etablert ei arbeidsgruppe bestående av Anders Nâsstrøm, Randi Nordgaard Hermstad, Anne Jorid Gullbrekken og Randi Sollie Denstad, som skal forsøke å få mest mulig ut av midlene som er bevilget.
– Det blir særlig viktig å engasjere ungdommen sjøl i dette arbeidet. De må også engasjeres i gjennomføringen av aktivitetene. Og vi i arbeidsgruppa håper denne ordningen kan videreføres i budsjettet for 2008, sier Anne Jorid Gullbrekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**