Engasjer dere i ungdomsklubben

Brith-Unni Willumsen i Bø tror kommunestyret kan helt ha oversett ungdommens ønsker. – Hvor vil dere ha ungdomsklubben? Spør hun ungdommene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


kilde: Vol.no

Brith-Unni Willumsen (V) er leder for hovedutvalget for kultur og oppvekst i kommunen. Der har utvalget behandlet en sak om ungdomsklubben "Madhouse", etter at det ble påvist store vannskader i bygget, som ligger ved Straumsjøen.

– Vi fikk i hendene et saksfremlegg som handlet om at klubben burde legges til ledige lokaler i ungdomsskolen. Vi la frem et annet forslag, og fikk flertall for det. Men etter en lang diskusjon i kommunestyret, ble det vedtatt å likevel legge klubben til ungdomsskolen. Det tror jeg er en uklok avgjørelse, sier Willumsen.

– Hvorfor tror du det?
– Jeg vil ikke forkludre en flertallsavgjørelse tatt av kommunestyret. Mitt spørsmål er følgende: Er ungdommen blitt hørt i denne saken? Flytting av lokaler til skolen vil føre til at flere blir avhengig av transport for å komme dit. Viktigere enn det er at jeg tror ungdommen synes de er nok på skolen, sier Brith-Unni Willumsen til VOL.

– Hva vil du ungdommen med dette utspillet?
– Jeg vil ha de i tale. Jeg vil at de skal bruke debattsiden på VOL, og tilkjennegi sin mening der. Etter min mening er denne saken for viktig til at man skal "haste den igjennom" slik det nå ser ut til å bli gjort.

– Ungdommen er kanskje ikke så meningssterke, og deres mening vises kanskje ikke så godt. Nå må dere på banen, og si hva dere synes, oppfordrer Brith-Unni Willumsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**