Erna Ekenes Olsen

Erna er medlem av “hovedutvalg for utdanning” i fylket. I tillegg er hun 1. vararepresentant til fylkestinget. I tillegg til dette er Erna medlem av styret for Vestfold Fylkesmuseum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I forrige periode satt Erna i Vestfold Fylkesting og i hovedutvalget for regional utvikling. Hun har tidligere sittet flere perioder i kommunestyret i Larvik, men er nå leder i Larvik Venstre samt organisatorisk nestleder i Vestfold Venstre.

Erna Olsen

Foto: Tone M. A.

Yrkesbakgrunn er adjunkt ved Hedrum ungdomsskole i Larvik. Erna er 62 år, gift og har tre voksne barn.

Hvorfor hun har valgt Venstre:

1. Det er uavhengig av interessegrupper.
2. Personlig frihet med et sosialt ansvar passer til hennes ideologi.
3. Miljø, samferdsel og kulturminnevern er saker som hun er opptatt av.

-Men i et lokalsamfunn skal en være en representant for de velgerne som har valgt en inn og lytte til hva de har å formidle. Små saker kan være store for dem det gjelder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**