Fred Rikard Fredriksen

Fred er nestleder i “hovedutvalg for kultur, helse og miljø” i fylket. I tillegg er han nestleder i “Råd for forebyggende arbeid” i fylket. Fred er også 2. vararepresentant til fylkestinget.
Fred er også med i lokalpolitikken i Sande kommune for inneværende periode (2007-2011).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fred Rikard Fredriksen

Foto: Sande Avis

Han er født i 1941 i Sandefjord. Adjunkt fra Halden lærerskole i 1965. Flyttet til Sande i 1965 og gift samme år med Liv. Arbeidet på Sande Ungdomsskole til 1987. Kultursjef / Virksomhetsleder Sande kommune fra 1987 til 2006. Har vært medlem av Sande kommunestyre en periode og medlem av kulturstyret i Sande, fylkeskulturstyret i Vestfold, pedagogisk utvalg i Vestfold lærerlag, og dessuten medlem av styret i Vestfold Venstre en periode.

Var med på å stifte Sande Venstre i 1969 og har siden vært med i styret i Sande Venstre, med unntak av en periode like etter at Venstre ble splittet i to.

Interesser: Idrett (spesielt fotball og håndball), lese skjønnlitteratur og historie, fisking og annet friluftsliv.

E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**