Regjeringen svikter de enslige

I et oppslag i Dagsavisen onsdag 4. juli kommer det fram at statsråd Karita Bekkemellem ikke vil fremme en egen stortingsmelding om aleneboende. – Svært passivt fra statsråden, mener nestleder Trine Skei Grande. Hun vil ha en stortingsmelding om singel-politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Spørsmålet er om det er en manglende forståelse for ensliges situasjon som ligger bak Bekkemellems vurdering, eller om det er et gammeldags syn på hvordan folk bør leve sine liv som kommer fram. Uansett vitner det om at regjeringen ikke tar de aleneboendes utfordringer på alvor, sier Trine Skei Grande.

Mange aleneboere
I dag lever folk i mange flere ulike familieforhold enn for bare et par tiår siden. Statistikken viser at rundt 90.000 lever alene.

– Venstres familiepolitikk tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer best. Staten skal ikke definere hvilken familieform som er den beste, men sørge for trygge rammer uansett hvilken familieform den enkelte velger. Derfor er det viktig at myndighetene legger til rette for at det skal være mulig å leve et godt liv — selv om en lever alene. Venstre krever nå at regjeringen fører en politikk som tar hensyn til at stadig flere av er enslige, sier Grande.

Stopper opp
Bondevik II-regjeringen startet i sin tid et arbeid for å legge fram en stortingsmelding om de aleneboende. Med Bekkemellems nei til en slik stortingsmelding, ser det altså ut til at arbeidet stopper opp med den rødgrønne regjeringen. Hovedbegrunnelsen statsråden bruker er at denne gruppen er for sammensatt, slik at det blir vanskelig å finne felles tiltak.

– Det er åpenbart slik at aleneboende ikke er en ensartet gruppe. Mange som bor alene, har selvsagt gode sosiale og økonomiske levekår. Dette bør likevel ikke være et hinder for en stortingsmelding, slik at vi får en grundig gjennomgang som avdekker de spesifikke utfordringene mange aleneboende har. Bare på den måten kan vi finne ut hvilke målrettede tiltak som er mest treffsikre, påpeker Skei Grande.

Dårligere lønnsvekst
Rapporten fra SSB slår fast at enslige har dårligere lønnsvekst og dårligere levestandardutvikling enn resten av samfunnet. Unge aleneboende, under 30 år, skiller seg ut med den klart svakeste inntektsveksten, spesielt gjelder dette kvinnene.

– Vi reagerer sterkt på at et parti som Ap, som vanligvis er opptatt av å redusere økonomiske og sosiale forskjeller, sitter i regjering uten å foreta seg noe ovenfor en gruppe med slike utfordringer. Vi oppfordrer regjeringen til å se på ensliges muligheter i boligmarkedet og vurdere tiltak som kan redusere deres bokostnader. Men selv om regjeringen virker handlingslammet og mangler en klar politikk ovenfor single, er det heldigvis mulig å gjøre noe lokalt. I Oslo fikk Venstre med seg flertallet på å blant annet utvide de kommunale ordningene med startlån til førstegangsetablerere, avslutter Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**