Vårrengjøringens konsekvenser

Arbeiderpartiet har hatt vårrengjøring. De sier heller ja til moralisme og kriminalisering av horekunder fremfor å hjelpe de prostituerte dette gjør meg fortsatt utrolig sint, sier Rita Sletner i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Å ofre de prostituerte for rene og pene gater er sosialismens Janusansikt på sitt verste: Vi er tolerante for det vi liker og intolerante for, og forbyr, det vi ikke liker.

Første øvelse i denne problemstillingen er å skille mellom prostitusjon og menneskehandel. Det har ikke sosialistene ( AP,SP og SV ) evnet. Prostitusjon er lovlig i Norge, menneskehandel er ulovlig. Utfordringen er at menneskehandel og prostitusjon ofte har felles arena. De må likevel møtes med ulike tiltak.

Vi har hatt en prostitusjonspolitikk som i det store og hele har fungert godt. Vi har blant annet kriminalisert all utnytting som skjer gjennom prostitusjon : Det er ikke lov å tvinge noen til prostitusjon, ei heller å fremme andres prostitusjon, ikke leie ut lokaler til dette, og ikke annonsere. Det er forbudt å kjøpe sex av noen under 18 år. Vold og overgrep er naturligvis også regulert i Straffeloven og gjelder alle borgere.

Til nå har vi valgt å ikke kriminalisere prostituerte, men heller sette inn tiltak som kan hjelpe dem ut av prostitusjon. Vi har lagt vekt på det sosiale aspektet ved prostitusjon. Utfordringen er veien videre i forhold til sosialpolitiske virkemidler. Kriminalisering vil ramme de svakeste og gjøre forholdene deres langt verre enn i dag.

Synet på prostitusjon speiler ulike verdisyn. Ytterpunktene pendler mellom individuelle rettigheter og samfunnsmoral. Venstre er opptatt av individet og legger moraliseringen til side.

Å være mot kriminalisering betyr ikke å være for prostitusjon. Kriminalisering bekjemper ikke prostitusjon, men presser kvinnene inn i en kriminell subkultur og gjør det vanskelig å oppsøke politi- og hjelpeapparat ved behov. Kriminalisering fremmer hallikvirksomhet og andre utbyttende relasjoner, og blir en lettvint og billig løsning på komplekse problemer.

Å sloss mot samfunnets stigmatisering av den prostituerte er en viktig oppgave for Venstre. Stigmatiseringen fører til at de prostituerte utsettes for krenkelser, tvang, vold og overgrep. Så lenge de prostituerte holdes utenfor samfunnet skjer dette daglig. Ap,Sp og Sv sitt kriminaliseringsvedtak vil forsterke stigmatiseringen

Dersom det var din datter som var prostituert ville du da at hun skulle blitt møtt med straffelov eller sosiale tiltak?

Rita Sletner (V)
Ordførerkandidat i Eidsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**