Ann Kristin Weng Lundberg

Ann Kristin er vara til Nes Venstres styre, vara til utvalg for oppvekst, helse og omsorg, samt vara til kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ann Kristin Weng Lundberg

Foto: Privat foto

Ann Kristin Weng Lundberg utdannet seg til lærer ved Høyskolen i Hedmark. Hun er i dag lærer i barneskolen i Nes og har ansvaret for veiledning av nyutdannede lærere i kommunen. Med en slik bakgrunn er det ingen overraskelse at hun er særlig engasjert i barn og unges oppvekstvilkår samt at hun er opptatt av lærernes vilkår i skolen.

Ann Kristin har stått på valgliste for Nes Venstre siden 2003. Hun har tidligere vært første vara til kommunestyret og medlem av opplæringsutvalget. For perioden 2011-2015 er hun første vara til utvalg for oppvekst, helse og omsorg, samt fjerde vara til kommunestyret. Ann Kristin har også vært sekretær i lokallaget og var ansvarlig for nettsidene da disse var i sin spede begynnelse.

Ann Kristin er gift og har tre barn.

Kontaktinformasjon
Telefon: 970 47 107
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**