Bussen og trikken må hurtigere frem!

Det viktigste vi kan gjøre for å få flere til å reise kollektivtrafikk, er å bedre framkommeligheten. Hvis bussen og trikken går ofte, og bruker kortere tid, er vi overbevist om at flere vil la bilen stå, og velge det mer miljøvennlige alternativet – nemlig å reise kollektivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Buss

Foto: NN

I Trondheim sliter vi med å få folk til å kjøre kollektivt. Bare 11% av fraktbehovet av mennesker i byen vår skjer kollektivt. Dette må forbedres, ellers kveles byen av biler og alle de ulempene dette fører med seg på bymiljøet. Byen vår er så fin og har så mye å by på at det skal myldre av folk hele tiden. Byen har plass til masse mer folk, men ikke flere biler.

Hvis bussene får egne gater og traseer inn og ut av sentrum så vil mye vært gjort. I tillegg må av- og påstigning skje raskere gjennom enklere billettbetjening, gjerne ved kjøp av billetter på SMS. Bussen må også ha prioritet ved lyskryssene for å bruke mindre tid på reisa enn i dag.

Fra Stavset på Byåsen til Sentrum (8 km) tar det i dag 22 minutter på det raskeste, men mellom 30 og 40 i rushtida. Det tar i dag omlag 15 minutter å kjøre bil, 20 i rushtida. Jeg skjønner at folk foretrekker bilen. Bussen må minst bli like god!

Vi politikere må tørre å sette oss mål for trafikkutviklingen. Etter Venstres syn må vi frakte dobbelt så mange trafikanter med buss og trikk inn til og fra sentrum enn dagens nivå innen 2012. Utfordringene til de andre partiene er å være med på vårt ambisiøse mål. Kompetansen på hvordan dette målet skal oppnås finnes i Trondheim. Oslo har hatt suksess med sine tiltak, og vi er lærevillige, er vi ikke det? Venstre har helt sikkert ikke alle svarene på hvilke tiltak som må til, men vi er ganske overbevist om at en av de viktigste faktorene er raskere framkommelighet. Derfor begynner vi der!

Jon Gunnes
1.kandidat på Venstres liste i Trondheim

Portrett Jon Gunnes

Foto: NN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**