Grendeskoler:

Elevtettheten ved grendeskolene skal være styrende for videre drift. Det skal ikke være økonomiske motiver for en eventuell nedleggelse. Ved nedleggelse av grendeskoler, skal lærerressurser overføres til øvrige skoler i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**