Jordvern:

Re Venstre ønsker en aktiv jordvernpolitikk. Re kommune er en jordbrukskommune og dyrkbar mark skal i størst mulig grad brukes til landbruksformål. Ved bruk av dyrket mark til bolig- og næringsformål, skal utnyttelsesgraden være høy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**