Klimaplan:

Re Venstre er opptatt av å tenke globalt og handle lokalt i miljøspørsmål. Kommunen har mange gode klimatiltak. Re Venstre ønsker å samle disse i en klimaplan for å få en bedre oversikt. Dette vil gi grobunn for nye, gode tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**