Venstre og Utlendingsnemnda

UNE har skrevet brev om Venstres forhold til nemda. I Sponheims svarbrev påpeker han at partiet legger til grunn at UNE forvalter det regelverk de er satt til å forvalte på en egnet måte. – Samtidig har et politisk parti ansvar for å peke på oppsiktvekkende vedtak i UNE, slik Venstre bl.a. gjorde under sitt landsstyremøte i Tromsø i juni, skriver Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I programmet for stortingsperioden 2005-2009 tar Venstre tydelig til orde for en evaluering av Utlendingsnemnda:

"Utlendingsnemnda ble til i 2001 for å sikre åpenhet, innsyn og like rettigheter for asylsøkere. For Venstre er det ikke akseptabelt at over 90 % av alle klagesaker ikke forelegges nemndmedlemmene, og at det gis lite informasjon til asylsøkerne og deres advokater. I tillegg er det kun i få saker asylsøkeren gis anledning til å møte i nemnda. Venstre vil derfor ha en grundig evaluering av utlendingsnemndas rolle og arbeidsform."

Darren-saken
På Venstres landsstyremøte i Tromsø pekte partiet på at det "gis lite informasjon til asylsøkerne og deres advokater og at brudd på Utledningsloven ser ut til å behandles ulikt". Konkret ble også utvisningen av nigerianske Louis Darren trukket frem som et eksempel på at utlendinger som søker opphold i Norge behandles ulikt.

Mer informasjon
Les Sponheims svarbrev til UNE
Les uttalelse fra Venstres landsstyre
Les Venstres program om et inkluderende samfunn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**