Vi får vise respekt for fattede vedtak, selv om vi ikke liker dem

Venstre ønsket ikke gjenopptakelse av trasevalg for jernbane i Horten. Vi må vise respekt for fattede vedtak, selv om vi ikke liker dem, sier Mållfrid Vogt (Venstre) som en kommentar til beslutningen i Hovedutvalget for plan, areal og miljø (PAM) i Vestfold fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Saken om framtidig jernbanetrase i Horten kommune ble behandlet av fylkespolitikerne i PAM i mai måned i år. Da vedtok utvalget i Vestfold fylkeskommune at det ville gå for jernbanetrase gjennom Horten nedenom Bakkenteigen — H5-alternativet.

Jernbane, tog, skinner

Etter dette vedtaket ble fattet, er det medlemmer av PAM som har reagert.Spesielt siden PAM-vedtaket ble avgjort med kun 11 av PAMs 13 medlemmer til stede.

Da fem medlemmer av PAM i fylket ønsket saken skulle gjenopptas, ble det derfor innkalt til nytt møte onsdag 4.juli. Men det ble aldri noen omkamp om fylkeskommunens innsigelse mot H2-alternativet som Horten kommunestyre har valgt som jernbanetrase gjennom Horten. Et 7-6-flertall av fylkespolitikerne mente at deres behandling for H5 og innsigelse mot H2 har vært riktig.

 Målfrid Vogt

Målfrid Vogt

Ett av mine argument er at vi ikke kan ta omkamp der det ikke er noe nytt i saken, sier Målfrid Vogt (Venstre) i en sluttkommentar.

Les ellers fyldig omtale av saken i Gjengeren her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**