Tør du la være?

Gleder meg å følge med i alle debattinnlegg i denne førvalgstid. Gleden over at så mange engasjerer seg. Ofte er det en leder / listekandidat i et politisk parti. Veldig bra! Samtidig gjør jeg meg en tanke om hvorfor vi engasjerer oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Siw Andresen Larsen

Leste et innlegg i Østlands-Posten om et parti som omhandler politikk som “ferskvare”. Et svar tilbake forklarer at politikk er mye. Politikk er ombudsrolle, politikk er lagspill, politikk er ledelse, politikk er arbeidsgivere.

Ordene der er viktige. Vi er folkets tillitsvalgte, den enkelte velgers representant. Demokrati begynner nedenfra, og ikke ovenfra.

Tanken må være at det enkelte parti bør være klar og tydelig i sitt budskap, så den enkelte velger kan ta sitt valg.

Vi bør være ydmyke for våre velgere og samarbeidspartnere. Sammen kan vi finne de gode løsningene. Sammen kan vi dytte verden i den retning vi mener er riktig sammensatt. Hvis vi ikke engasjerer oss, hvem skal ivareta vårt unike demokrati.

Unngå valgrushet, engasjer deg hele året. Tør du la være?

Siw Andresen Larsen
Leder og 1. kandidat Tjøme Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**