Nå må LO-medlemmene i Trondheim skjerpe sansene!

Tradisjon tro har LO i Trondheim sendt ut noen spørsmål og krav til de politiske partiene i forkant av valget. Basert på svarene, skal LO gi velgerne en anbefaling om hvem de skal stemme på.
– Jeg anbefaler velgerne å gjøre en selvstendig vurdering av partienes politikk, framfor å høre på LO, sier Venstres førstekandidat i Trondheim, Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Portrett Jon Gunnes

Foto: NN

Det vi i Venstre er mest skeptiske til, er den rolleblandingen vi ser blant de mektige LO-toppene, med Arne Byrkjeflot i spissen.
– Jeg har vært spørrende til Arne Byrkjeflot sin rolle i bybildet over lengre tid. Heldigvis er nå Adresseavisen, Høyre og Frp kommet på banen. Men er ikke medlemmene i LO betenkt? spør Gunnes.

– Arne Byrkjeflot og John-Peder Denstad er helt sikkert valgt som LO-topper etter en demokratisk prosess. LO-medlemmene som har valgt dem var forhåpentligvis klar over at de to er meget aktive og sentrale RV-politikere. Men at LO skal blande seg opp i kommunepolitikken i den grad disse to herrer nå gjennomfører er jeg ikke så sikker på at medlemmene visste, sier Gunnes. – Og det er i alle fall ingen tvil om at det partiet som vil svare mest “riktig” på spørsmålene ifølge LO vil være RV.

– Venstre har mottatt spørsmål fra LO og vi har besvart dem. I og med at vi er uenig i mange av RV sine synspunkter så vil vi helt sikkert ikke bli anbefalt å stemme på ved høstens valg. Det er her LO-medlemmene må være våkne. Jeg tror nemlig ikke på at flertallet av LO-medlemmene deler synspunktene til RV i Trondheims-politikken, sier Gunnes, og oppfordrer derfor LO til å offentliggjøre alle spørsmålene og svarene slik at medlemmene kan bedømme selv.

– LO må slutte å opptre som dommer, og Arne Byrkeflot må slutte å være overordfører. Det er valgte folkestyrer som skal ha makta i samfunnet, ikke interesseorganisasjoner, uansett hvor store de er. De skal komme med bidrag i samfunnsdebatten innenfor sine områder, men ikke bestemme. LO-medlemmene bør stille seg spørsmål om de er tjent med en RV-dominert LO-ledelse i
Trondheim, avslutter Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**