Positiv omsorg

Haugesund Venstres toppkandidater besøkte i slutten av juni Bjørgene sykehjem for å få en orientering om omsorgsarbeidet i Haugesund. Det ble et svært positivt besøk både for May Britt Vihovde og Tore Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Enhetsleder Kristin D. Vika tok i mot Venstres kandidater og gav en grundig og god orientering om arbeidet ved omsorgsenheten. Bjørgene sykehjem har både somatisk avdeling og demensavdeling. I tillegg drives hjemmetjenestene i bydelen herfra.

Sosial

Det som preget besøket og som gjorde sterkt inntrykk var hvor lite som skulle til for at både ansatte og beboere følte glede og stolthet over bosted og arbeidsplass. Våre kandidater ble blant annet vist sansehagen, et uteanlegg som er til stor glede for alle. Dette anlegget kan karakteriseres som beskjedent målt i forhold til en gjennomsnittlig hage hvor som helst ellers i byen, men gleden og stoltheten over anlegget stod ikke tilbake for noe av den grunn.

Kristin Vika fortalte om dyktige medarbeidere som tok initiativ for å forbedre sin egen arbeidsdag gjennom å søke ny kunnskap og nye ferdigheter, både til glede for seg selv og for institusjonen som sådan. Bjørgene sykehjem ønsker å bli undervisningssykehjem for Helse Fonna, og har alt i dag besøk fra inn- og utland av personell fra andre sykehjem.

Overalt hvor våre kandidater ble vist rundt hersket en positiv stemning. Dette til tross for at bygningene bar breg av at det er en stund siden bygget var nytt, og at det er lenge siden det er blitt gjort noe med pasientrommene. For May Britt Vihovde og Tore Nilsen var det et inspirerende besøk som gav godt innblikk i utfordringene innen omsorgssektoren. Samtidig viste det også hva som er mulig når viljen til å gjøre en innsats er tilstede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**