Innlegg: Festen er over?

I GD slås det fast at naturen er i ferd med å overta Terassen. Selv om vi i Venstre er veldig glad i naturen så er vi også glad i andre positive ting som Terassen, så glad at vi i vårt program for inneværende periode har med at vi vil bevare Terrassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Johan Schei

Foto: Christoffer Biong

Vi har vært med å si nei til planer fra eieren som ville bety en bygningsmur mot Mesnaelva, så slik kan vi vel si at vi har holdt valgløftet vårt. Men det var ikke Terassen som en vanstelt minnepark over gamle, hyggelige sommeropplevelser vi ville bevare. Derfor har vi i programmet for den nye valgperioden denne formulering: "Venstre vil få Terassen ut av en tilstand av forfall og over i en positiv utvikling for dette sentrale området ved Mesnaelva og Lilletorget."
Det er vanskelig å love hva som skal skje med annen manns eiendom. Det vi kan love er at vi vil ta initiativ til at Lillehammer kommune tar kontakt med eieren for å få i gang en prosess som forhåpentligvis kan føre til at Terassen igjen kan bli en perle i det smykket for byen som Mesnaelva er.

Johan Schei
1.kandidat Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**