Venstres valgliste i Hole 2011

Hole Venstre sine kandidater på valglisten 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hole har bruk for din stemme – og Hole Venstre ønsker din stemme skal bli hørt.

Stem Venstre 12. september 2011!

Her er kandidatlisten fra Hole Venstre:

1 Torbjørn Røberg, 1967
2 Claus Perlt, 1959
3 Liv Hanna Jørgensen, 1942
4 Lars Thoresen, 1962
5 Egil Holm, 1937
6 Tor Berteig, 1961
7 Hanne Stuve, 1959
8 Per N. Hafnor, 1957

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**