Til innhold
(FOTO: Kjetil Lenes, Public domain, Wikimedia commons)

livskvalitet i alle livets faser

Hole Venstre

Hole Venstres visjon er at innbyggerne skal oppleve livskvalitet i alle livets faser. Vi vil arbeide for at kommunens beslutninger og handlinger sikrer at innbyggernes behov, bekymringer og ønsker blir hørt og ivaretatt.

Vi vil at Hole kommune skal bli et forbilde for andre kommuner når det gjelder å skape et samfunn der innbyggernes livskvalitet er i fokus og hvor alle kan oppleve en meningsfull tilværelse gjennom hele livet.