Til innhold
(FOTO: Kjetil Lenes, Public domain, Wikimedia commons)
Ta vare på det grønne!

Hole Venstre

Hole kommune er ovenfor store utfordringer og forandringer.  Hole Venstre vil samle og bygge fremtiden for kommunen, og samtidig sørge for at vi tar vare på det grønne!

Hole Venstre arbeider for et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet til å skape sin egen vei til det gode liv, med ansvar for hverandre. Vi setter miljøvernhensyn høyt i alle saker. Hole Venstre ønsker åpenhet og vil at innbyggerne skal ha innsyn i det som skjer i kommunen.

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.