Et kreativt og nyskapende Vestfold!

Venstre har alltid vært opptatt av å forenkle hverdagen for den som tør å satse på å etablere sin egen arbeidsplass. Derfor mener vi at det er alt annet enn en moderne aktiv næringspolitikk å la staten kjøpe 30% (med 33% hadde man fått reell innflytelse) av Aker Holding til en høy aksjekurs, men å legge enda bedre til rette for de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lyspaere

Røkke derimot har vist at han har lært kunsten med "aktiv næringspolitikk" og gjort en god avtale med salget til regjeringen som inbrakte han 4,8 milliarder kroner.

Venstre mener at det må drives en aktiv næringspolitikk overfor de mange små bedriftene og gründerne som finnes i vårt land. Denne gruppen næringsliv er ofte med på å skape noe helt nytt, samtidig som de også best sikrer bosetting og aktive spennende lokalsamfunn.

Venstre foreslo på Stortinget i år at det skulle opprettes en gründer-kommisjon, som bla. ville ha som oppgave å se på Norges utfordringer i den nye globaliserte økonomien. På bakgrunn av dette kunne det foreslås strategier og virkemidler for en sterkere gründerkultur samt en mer fleksibel kunnskaps- og næringspolitikk. Ikke uventet kanskje, falt forslaget mot Regjeringens stemmer.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Venstre mener helt klart at løsningen på morgendagens næringspolitiske utfordringer ikke er en sterkere statlig styring med mer statlig regulering. Det må skapes grobunn for å skape sin egen arbeidsplass, og det må bli lettere å starte nye bedrifter. Av den grunn kan det ikke stilles samme krav til nyetablerte bedrifter som til store konsern.

Selvstendig næringsdrivende må likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter.

Vi vil også arbeide for en styrking av samarbeidet mellom skolene i fylket, Høgskolen i Vestfold og bedrifter, slik at konkurransevnen bedres.

Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt!

Vear, 23. juli 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**