Når 3 blir 2 for fylkesordføreren

Ved slutten av forrige uke kunne vi i NRK og Sandefjords Blad lese om fylkesordfører Vasvik ønske om bruk av tvang for å få til en storregion med Buskerud, Telemark og Vestfold.

Tydelig indignert over at Vestfold fylkesting i siste møte gikk i mot en ny storregion, slår hun om seg med uttalelser om at de borgelige partiene stemte mot storregion fordi de ønsker to nivåer i norsk politikk og at et ønske om en forsterket fylkeskommune er av midlertidig karakter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er vel da kanskje nødvendig å minne om at for å få til et nødvendig flertall bestod dette også av RV og Venstre. Fylkesordføreren gjør sin egen oppsummering uten helt å forholde seg til alle fakta i avstemmingen. Både for RV og Venstre var det andre grunner enn hva FRP og H fremførte, som lå til grunn for nei til storregion.

For Venstre har det aldri vært noe alternativ å ha 2 nivåer i norsk politikk. Partiet har programfestet 3 nivåer og gikk også inn for dette i eget forslag under voteringen. Vi ønsker i tillegg at flere av statens oppgaver i regi av fylkesmannen (statens representant) overføres til fylkeskommunen, med andre ord at flere avgjørelser tas nærmere de det gjelder. En storregion uten tilføring av vesentlig nye oppgaver har vi vanskelig for å se styrker lokaldemokratiet.

 Kåre Pettersen (1. kandidat Vestfold Venstre) og Vera Lysklætt (Venstres medlem i Stortingets kommunalkomite)

Kåre Pettersen (1. kandidat Vestfold Venstre) og Vera Lysklætt (Venstres medlem i Stortingets kommunalkomite)

Fylkesordføreren er sikkert også klar over at Venstre inngikk et forlik med regjeringen da ny forvaltningsreform ble lagt fram i Stortinget i april. I den meldingen legges det opp til fortsatt tre direkte folkestyrte forvaltningsnivåer og hvor justering av fylkesgrenser skal skje ved frivillighet.

Venstre er ikke imot større regioner, men dette må skje basert på frivillighet samtidig som regionene og/eller fylkene må få tilført flere oppgaver enn i dag.

Det regionsforsøket som nå har pågått har jo gitt færre folkevalgte til å ivareta innbyggernes syn. Hvem vinner på en slik utarming av folkevalgte organer? Styringen blir selvsagt sterkere. Og noen partier er jo tilhengere av sterk styring og tvang .

Og selv om det er sommer og ferietid er fremdeles 3 en mer enn 2!

Vear, 14. juli 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre


Les også Aina Dahl og Kåre Pettersens innlegg under tittelen “Færre dører å banke på”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**