– Ber regjeringen vurdere innløsing av Muradalen kraftstasjon i Hattebergvassdraget

Gunnar Kvassheim (V) og Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) ber regjeringen vurdere å innløse Muradalen kraftstasjon i Hattebergvassdraget. – Vi mener at innløsing og nedlegging av Muradalen bør vurderes som en mulig løsning på denne omstritte utbyggingen i Hattebergvassdraget, sier de to medlemmene av Stortingets energi- og miljøkomitè.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fossen

Foto: A.Hovstø

Hattebergvassdraget har stor naturverdi der det renner fra Folgefonna gjennom baroniet i Rosendal til Hardangerfjorden. Stortinget ga i 1993 Hattebergvassdraget i Rosendal varig vern mot kraftutbygging. Det er imidlertid åpnet for en utvidelse av Muradalen kraftstasjon.

– Ved å innløse kraftverket og slette sporene kan det unike naturdokumentet fra Folgefonna via Baroniet i Rosendal til Hardangerfjorden – fra fonn til fjord – bli enda vakrere, sier de to.

Les brevet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**