Tor Heyerdahl Svensen

Tor Heyerdahl Svensen innehar 3. plassen på listen til kommunestyrevalget. Tor er i dag vararepresentant til kommunestyret og begge hovedutvalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Tor Heyerdahl Svensen

Tor Heyerdahl Svensen

I tillegg er han også leder av Stokke Venstre, og har vært med i styret i en rekke år og innehatt de fleste oppgavene i lokallaget. Tor har også hatt flere oppgaver i Vestfold Venstre regi, bl.a. som medlem av nominasjonskomiteen ved hhv. Stortingsvalg og fylkestingsvalg.

I lokalpolitikken har han de siste år foruten å møte som vara i hovedutvalgene, vært med i komiteen for ny skolestruktur. Videre er han med i styret av Stokke kommunes pensjonskasse og innvalgt som Stokkes representant i Oslofjorden Friluftsråd.

Av det sistnevnte følger også at Tor er svært opptatt av miljø, klima og energiplan. Spesielt er kyst og skjærgård og allemenn tilgjengelighet noe han brenner for.

Ellers er sosialpolitikk engasjerende, og etablering av egen frivillighetssentral i kommunen viktig for han. Videre det å kunne tilby førstegangsetablerere gode startboliger.

Et av flere områder i Venstres politikk som også opptar Tor er støtten til nyskapere og gründere.

Tor har privatadresse Huslyveien 8, 3159 Melsomvik og kan kan nås på e-post: [email protected] eller på mobiltelefon 952 72 804

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**