E18, Storås og miljøtunnel

I NRK Vestfoldsendingen kunne vi tirsdag (17.07.07) denne uke høre at både Fylkesmannen og fylkeskommunen støtter Stokke kommunes krav om en lengre miljøtunnel ved Storås/Furulund. Som kjent har jo både planutvalget, formannskapet og kommunestyret enstemmig gått inn for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

SVV Firefelt E18 Gulli Langaker

Foto: Statens Vegvesen

Det må ikke bli slik at det går prestisje for Vegvesenet i denne saken. Stokke har et unikt rekreasjonsområde hvor inngangen ligger som nabo til E18. Dette er et turområde som særlig på vinterstid benyttes av innbyggere både fra egen kommune men også fra flere av Stokkes nabokommuner.

På våre hjemmesider tok vi opp saken i mars i forbindelse med den høringsuttalelsen, hvor vi fra lokallaget sendte våre kommentarer til Statens Vegvesen.

Enkelte kommentere i media at Stokke kommune opptrer egenrådige og kan være med på å trenere utbyggingen. Dette ble jo på mange måter tilbakevist på innslaget på NRK Vestfold i dag (17.07.07) hvor prosjektleder Øyvind Firmann i Vegvesenet kunne opplyse at de ikke fryktet at motstanden i Stokke skulle forsinke noen utbygging.

Nå er det jo engang slik at hele utbyggingsforslaget har blitt lagt ut til høring, og da er det vel nettopp for at enkeltpersoner og organisasjoner skal få uttale seg.

Når det så gjelder de folkevalgte skal jo vi alle som er valgt ha en rett og plikt i kommunen, om å si fra dersom man ser at en større utbygging kan få uheldige konsekvenser. Det er nettopp det alle politikerne i Stokke samlet har gjort!

Noen har også omtalt økte kostnader ved en lengre miljøtunnel. Dette mener jeg er nærmest ubetydelig i denne sammenheng hvor miljø og framtid må gå foran. Hvem skal i så fall sette prisen på et godt miljø?

Statens Vegvesen – det er ingen skam å snu!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**