Lei krangel om bussen

I Adressa den 18/7 går førstekandidat for Venstre i Trondheim, Jon Gunnes, ut og oppfordrer partiene til å bli enige om hvor vi vil med kollektivtrafikken. – Hvis vi alle kan bli enige, også Frp, vil flere trondhjemmere ta bussen, mener Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Buss

Foto: NN

I Oslo har politikerne på tvers av partigrensene klart å enes om tre handlingsplaner for en helhetlig transportløsning, nemlig Oslopakke 1, 2 og 3. Målet med disse “pakkene” har vært å få en raskere utbygging av veinettet og kollektivtrafikken i byen. Som et resultat av denne satsingen, har man de siste årene fått en passasjervekst i kollektivtrafikken, samtidig som kommunens tilskudd til kollektiv har gått ned. – Nå er det på tide at politikerne i Trondheim slutter å komme med enkeltutspill, lærer av Oslo og forsøker å samle seg om et felles løft for både kollektiv- og veiløsningene i byen, sier førstekandidat for Venstre i Trondheim, Jon Gunnes.

– De fleste partier er enige om at vi trenger et bedre kollektiv- og veitilbud. Men når det kommer til tiltak og finansiering spriker det imidlertid svært mye, fortsetter Gunnes. Han mener at bystyret i kommende periode må sette seg mer ambisiøse mål for kollektivtrafikken, og deretter samarbeide om å få gjennomført de tiltakene som gjør at flest mulig velger kollektivløsninger framfor personbilen. – Vi ønsker oss en Trondheimspakke etter modell av Oslopakke 1, 2 og 3, det vil si en felles handlingsplan for infrastrukturen i og rundt byen, sier Gunnes.

I Oslo har alle partier blant annet gått inn for brukerfinansiering for å bedre transporttilbudet i byen for alle – både de som reiser med bil og de som reiser kollektivt. – I Trondheim har den sterke motstanden mot veiprising hos Arbeiderpartiet, Høyre og Frp så langt stått i veien for et lignende forlik, sier Gunnes. Han oppfordrer nå alle partier til å være villige til å gå inn på kompromissløsninger for at vi skal kunne nå et felles mål, nemlig å få flere til å reise kollektivt

På lederplass i Adresseavisen den 16. juli blir kollektivtrafikk nevnt som en viktig sak for den kommende valgkampen. Samtidig etterlyser de en felles, borgerlig plattform. Enkelte saker krever imidlertid tverrpolitisk enighet for at vi skal få til noe, og dette gjelder ikke minst for kollektivtrafikken. – Hvis vi står sammen og klarer å enes om de gode løsningene, har vi større sjanse til å nå fram nasjonalt, slik de har gjort i Oslo, avslutter Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**