Sps glideflukt rammer lokaldemokratiet

Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa sier til Aftenposten 17. juli at hun i hjerte har sans for større statlig samordning av sosialhjelpen. – Sp svikter den lokale handlefriheten, og er i ferd med å begi seg inn på en glideflukt fra lokalt sjølstyre til mer statlig styring, sier sosialpolitisk talsmann i Venstre, Andrè N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hender, leie

Foto: Microsoft

Venstre har stått sammen med Sp om å styrke det lokale sjølstyret, og å overføre mer makt og frihet til kommunene. Venstre har tro på at vettet er likt fordelt rundt om i landet, og at det må være rom for skjønn og lokale forskjeller. – Flere kommuner burde ha økt satsene sine, men vi må akseptere at det er variasjoner. Det er tross alt ulike bokostnader i dette landet, sier han. En statlig fastsatt sats vil derfor kunne oppleves som urettferdig i mange kommuner med høye bokostnader, mener Skjelstad.

Som borger har man dessuten mye større muligheter for å påvirke satsene i en kommune, enn ved en statlig styrt sats, mener han. – Ved kommunevalget 10. september kan må spørre ut og påvirke de politikerne som står på valg. Man kan også kumulere og “slenge” de kandidatene som støtter en styrking av sosialhjelpen. Å påvirke en nasjonal styrt ordning er mye vanskeligere, mener Skjelstad.

Kleppa sier til Aftenposten at hun i hjertet har sans for større statlig samordning. – Det er en merkelig uklar holdning, enten så har du tro på lokale løsninger i denne saken, slik Venstre er, eller så ønsker du mer statlig styring, slik Frp og SV har tatt til orde for, sier Skjelstad. Han håper at Kleppas uttalelser kun var en sommerglipp, og at sentrum kan stå sammen om å forsvare det lokale sjølstyret både i hjerte og i handling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**