For en bedre gründerpolitikk

Venstres fylkesordførerkandidat i Troms er glad for at Venstre stadig ønsker å forbedre forholdene for de næringsdrivende og gründerne. Og SP kunne ha gitt flertall for Venstres forslag i Revidert i vår, men stemte imot!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ikke troverdig gründerpolitikk fra SP, skriver Roar Sollied i et leserinnlegg:

Roar Sollied for Venstre 07

Foto: D Stefanussen

Venstre har solid tradisjon for å kjempe småbedriftenes sak. Hovedutfordringen er at selvstendig næringsdrivende ikke har tilgang på de sosiale rettighetene som arbeidstakere har. Det demper rekrutteringen av nye gründere, og særlig de som er kvinner.

Venstre fremmet følgende forslag i Stortinget forbindelse med revidert budsjett i vår: Selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, gis rett til:
a) 100 % dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)
b) 100 % dekning av svangerskapspenger (inntil 6 G)
c) 100 % dekning av fødsels- og adopsjonspenger (inntil 6 G)
d) 100 % dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)
e) 100 % dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)
Samtlige endringer gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende økes.

Venstres næringspolitiske talsmann, Leif Helge Kongshaug inviterte Senterpartiet med på forslaget, men tenk, Lars Peder Brekk takket nei.

SP bløffer
Det finnes derfor ikke et fnugg av troverdighet i at Senterpartiet nå lanserer småbedriftspolitikk som en av partiets hjertesaker foran høstens valgkamp. Alle forslagene Senterpartiet nå lanserer – både bedre sosiale rettigheter for gründere, lavere gebyrer til Brønnøysundregistrene og generelle forenklinger, som rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende – ble vitterlig foreslått av Venstre i forbindelse med revidert budsjett, og stemt ned av Senterpartiet bare ei uke før de kom med valgutspillet!

Det er i og for seg bra at Senterpartiet vil landets småbedrifter og gründere alt vel, men når dette ikke viser seg igjen i et eneste av de budsjettene den sittende regjering har lagt fram, viser det også hvor langt nede dette er på Senterpartiets og Regjeringens prioriteringsliste. Men snur Senterpartiet nå, så er det flertall i Stortinget for å gjøre noen viktige og konkrete grep. Eller vil de fortsette å tale med ei tunge i valgkampen og ei annen i rød koalisjon?

Småbedriftene bygger landet
En moderne og framtidsrettet næringspolitikk handler om å legge til rette for det nye næringslivet vi skal leve av i framtiden. Det handler om forenkling, om fleksibilitet — ikke minst for gründere og selvstendig næringsdrivende. Så må vi være kommet så langt at vi kan gi kvinner like stor mulighet som menn til å frigjøre seg fra en arbeidsgiver og starte for seg selv. Derfor må det lages gode sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende. Vi er avhengig av et spredt og blomstrende næringsliv skal vi sikre morgendagens velferd. Venstre vil ha SP med på en helhjertet innsats for småbedriftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**