Kjernekraft er et blindspor i klimadebatten

Finnmark FrP har i dag gått ut med at de vil ha kjernekraft i nord basert på thorium. Miljøbevegelsen er skeptisk, det samme er Venstre. – Løsningen på klima-utfordringen er ikke å skape nye problemer, men å effektivisere energibruken og satse på fornybare energikilder, sier stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Miljø, kraftverk

Foto: Luth

Lysklætt mener at Frp med dette utspillet viser at de ikke tar miljøproblemene knyttet til atomkraft på alvor. – Det er et tankekors at både miljøbevegelsen og Norges ledende fagmiljø innen atomenergi, Institutt for energiteknikk, uttrykker sterk skepsis til en storsatsing på thoriumteknologi, sier hun. Tidligere i sommer underskrev åtte miljøorganisasjoner en erklæring mot atomkraft på et thoriumseminar i regi av Venstre på Stortinget. Begrunnelsen for den klare motstanden er at bruken av thorium medfører så mange betydelige miljø- og avfallsproblemer, sikkerhetsproblemer og negative samfunnsmessige endringer at det er uinteressant å ta dette i bruk i et land som har enorme muligheter til å videreutvikle fornybare energikilder.

– Venstre vil at Norge skal ligge i fremste rekke innen forskning og utvikling av klimavennlige teknologier, sier Lysklætt. – Selv om vi i Norge besitter vesentlige thoriumressurser, er Norge også et av de landene i verden som er mest attraktivt når det kommer til fornybar energi, sier Lysklætt. – Med vår uendelig lange kyst har vi enorme muligheter innenfor fornybar energi, som tidevannskraft, bølgekraft, saltkraft og vindmøller langt til havs. Nå må vi ta disse mulighetene i bruk. Kjernekraftverk basert på thorium representerer ikke noen løsning på klimaproblemet. Tvert imot vil en satsning på thoriumkraftverk skape nye miljøproblemer i stedet, avslutter Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**