Utvikling av Fetsund sentrum må prioriteres

I over 30 år har Fets ledende lokalpolitikere diskutert arealplaner frem og tilbake, uten å være i stand til å sikre trafikkgrunnlag og bevaring for bygdas 5 jernbanesstasjoner og stoppesteder, og fortsatt er det ikke utarbeidet en fullverdig overordnet arealplan med utforming av veganlegg og fremtidig bebyggelse for Fetsund sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Endelig begynner Fetsund sentrum å ta form som handelssentrum takket være flere private reguleringsforslag.
Likevel har snart åtte gått siden det politiske flertallet gikk inn for å prioritere veier til sentrum, uten at kommunen engang har greid å sikre nødvendig veggrunn for en skikkelig vegløsning med gangvei mellom RV 22 og bygdas ubestridte handelssentrum, som faktisk alle småsamfunnene i Fet er sterkt avhengige av. Manglende arealplan kan rett og slett på sikt bli en trafikkmessig katastrofe og sinke for hele bygda, og spesielt for arbeidsreisende og næringslivet.

Fetsund sentrum

Foto: Jonas Libak

Derfor må det nå tas et realt “skippertak” for å planlegge fremtidens veinett før videre utbygging skjer. Med den utlagte reguleringsplanen for Garderåsen IV som åpner for 163 nye boenheter, og eksisterende planer for jernbanens eiendom i sentrum, vil også dagens planlagte vegnett ha for dårlig kapasitet både i Fetsund sentrum og i Garderåsen.
Det må derfor snarest vurderes en alternativ vegløsning fra Åkrene via Falldalen og i bru til Roven, slik Venstre foreslo i 1999.
Denne foreslåtte vegløsningen kan ta både gjennomgangstrafikk og den økende interntrafikken til både Garderåsen og Fetsundområdet, og samtidig sikre kollektivreisende god fremkommelighet og korrespondanse med tog. Dette må gjøres før flere byggeprosjekter godkjennes. I tillegg må Lundveien legges om slik at man unngår dagens kompliserte vegkryss og trafikkbilde ved Fetsundbrua.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**