Tjøme Venstre, demokrati i praksis!

I juni avholdt kommunestyret sitt siste møte før ferien. En viktig sak som engasjerer mange øyboere om dagen ble behandlet i dette møtet. Det ble fremmet en sak der man ønsket at boplikt spørsmålet skulle avgjøres ved en folkeavstemming. Dette fordi det er en så viktig sak som vil ramme en vesentlig del av befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Roar Jonassen

Roar Jonassen

Kommunestyret består av 19 medlemmer, 18 stemte i mot forslaget. Det å spørre folket direkte samt å underkaste seg majoritetens beslutning var ikke ønskelig.

I disse valgtider er det verdt å merke seg at et slikt virkemiddel som i aller høyeste grad er demokratisk ikke var ønskelig av de som i dag sitter med makten. Det er i sakens anledning naturlig og gjøre seg noen tanker om hvorfor en demokratisk avgjørelse ikke ønskes.

Kan det være fordi man ikke vil risikere at egne meninger ikke vil få flertall i en setting der man ikke kan styre utfallet? Flertallet ønsker en avvikling har de uttalt, mindretallet ønsker å beholde dagens boplikt. Ingen ønsker å la folkets røst tale i denne saken.

Tjøme Venstre ønsker seg et levende lokaldemokrati der folkets vilje skal høres og der egne ønsker skal underordne seg majoritetens vilje. Vi som ønsker å stille vår fritid til disposisjon for lokaldemokratiet, har dette i fokus. Hvis vi får et mandat vil dette være fundamentet i alt vi foretar oss i kommunens besluttende organer.

Vi imøteser Tjømes innbyggere sin avgjørelse ved valget til høsten.

Tjøme Venstre, 24 juli 2007

Roar Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**