– Tvang er et dårlig virkemiddel

SV-nestleder, Bård Vegar Solhjell, vil tvinge folk til å donere sine organer. – Tvangsregistrering av alle nordmenn i et donorregister er helt feil å gå, og synliggjør Svs manglene tro på folks egen dømmekraft, sier Gunvald Ludvigsen, helsepolitisk talsmann i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Denne typen tankegang kan være en svært farlig vei å begi seg innpå mener Ludvigsen. – Man kan jo tenke seg andre typer gode formål som også mangler folk, for eksempel blodgivere, meddommerere og jurymedlemmer i rettssaker. Det er det jo også ofte mangel på, vil SV tvangsinnmelde alle nordmenn til tjeneste også her, undrer Lundvigsen.

Målet helliggjøre ikke middeler.
– Tvang er ofte et dårlig virkemiddel for å løse samfunnsproblemer, der skiller vi liberalere oss fra sosialistene. Mer oppmerksomhet og åpenhet rundt spørsmålet om organdonasjon kan være et godt virkemiddel for å øke antall donorer. For eksempel gjennom at bedriftslegen eller fastlegen tar opp tema under rutinemessige konsultasjoner, sier Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**