Gina, Gro og alle oss andre

Gina Krogh sto på barrikadene for kvinnesaken og likestilling på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Ut fra hennes liberale ideologi, kjempet hun blant annet for kvinnelig stemmerett som en av de universelle rettigheter. Samtidig som hun fremholdt at kvinnene også kunne komme til å spille en nyttig rolle i politiske spørsmål, spesielt når sosiale saker var på dagsorden. Det er fascinerende å lese om hennes kamp for oss kvinner nå over hundre år etter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


«Statsministeren, makten og mennesket», er en bok om Gro Harlem Brundtlands liv og politiske hverdag. Samt om maktkamp, personlige tragedier, sterke AP familier og bånd til LO. Men det er også en historie om hvordan kvinnen Gro har fått makt. Hun har satt sammen regjeringer med stor kvinnerepresentasjon som den største selvfølge. Hun har gitt kvinner tillit. Hun har gitt menn «bakoversveis». Hun har vist at kvinner og politisk makt er positivt både nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

Svært mye er gjort i forhold til likestilling mellom menn og kvinner etter at Gina Krogh kjempet for likestilling på 18oo-tallet og Gro Harlem Brundtland på 1900-tallet. Likevel er det fremdeles ting å ta tak i også i nåværende århundre. Siden det snart er valg og vi er opptatt av politisk deltagelse, så er dette et eksempel hvor det gjenstår litt.

Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan er et av fire kommunenettverk som har fått statlige midler til å være med i et fireårig prosjekt som kalles «Utstillingsvindu for kvinner i politikken». Prosjektet går blant annet ut på å sette i gang ulike tiltak som skal inspirere flere kvinner til politisk innsats, samt gi økt informasjon om hva politisk aktivitet går ut på. Vi håper at prosjektet skal gi oss mer kunnskap om hvilke premisser som er viktige for at kvinner ønsker å delta i lokalpolitikken, og hva som eventuelt er årsaken til at de ikke ønsker det. Prosjektet vil bli forankret i alle de politiske partier som er representert i våre fire kommuner. Slik kan alle gode ideer komme frem enten de er fra Venstre, Høyre eller alle de andre partiene. Her skal vi jobbe for samme sak, uavhengig av partitilhørighet.

Statistikk viser at i nåværende periode er 64,5 prosent av kommunestyrerepresentantene menn. 5 av 6 ordførere er menn. 72 prosent av gruppelederne for partigrupper i kommunestyret er menn. Så det er fremdeles en vei å gå for at kvinner og menn skal bli likestilt i viktige politiske verv. Til høstens kommunestyrevalg er 42 prosent av de nær 63 000 listekandidatene kvinner, så det er en mulighet for at vi i neste periode kan få en bedre balanse.

Kjønn bør ikke være det eneste utslagsgivende for å bli valgt til en viktig posisjon, men det er viktig med en representativ balanse. Fordi kvinner har en annen erfaring enn menn. Vi har et annet nettverk enn menn. Vi har andre prioriteringer enn menn. Vi bidrar på ulik måte og er innbyggernes ombudspersoner.

Jeg håper at vi som er med i prosjektet «Utstillingsvindu for kvinner i politikken» kan klare å inspirere flere kvinner til politisk deltagelse. Jeg håper vi skal klare å få frem hvor viktig det er at kvinner engasjerer seg og at de tør å si ja til posisjoner. Vi må ufarliggjøre det og vi må gjøre det mer attraktivt og letter praktisk å delta. Samtidig må vi få frem at det å prioritere politisk deltagelse er ikke det samme som å nedprioritere familien. Det er fullt mulig å kombinere dette. Sjakktrekket er å tilpasse aktiviteten etter det du til enhver tid har mulighet til.

Kronikken finner du på trykk i TA HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**