Fet Venstres listekandidater

Fet Venstres liste har 17 gode kandidater til høstens kommunestyrevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fet Venstres liste har 17 likeverdige kandidater i alle aldere til høstens kommunestyrevalg.
Listens toppkandidat er Håkon Emil Libak som har 2 perioder som kommunestyrerepresentant og varamedlem av formannskapet. Han har de siste 4 årene vært leder av komite for helse og omsorg.
På listas topp har vi Roger Wangberg og Jane Beate Bjur som begge er gode representanter for unge voksne.

Nede på listen finner vi også Knut Hauge, som har gode kunnskaper om Fet kommune “innenfra” og flere perioder bak seg som vararepresentant i kommunestyret, Thor Johansen som er leder for eldrerådet og Lene Gjelseth Dalbak som har allsidig erfaring som lege og universitetslektor.
Så vel pensjonistene som ungdommene er godt representert på lista, og med dagens valgregler har alle kandidatene like stor sjanse til å bli valgt. Valget er faktisk ditt!

Valgliste

Foto: hl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**